Bas Mesters

Bas Mesters (1965) is journalist en cultuurhistoricus. Van 1993 tot 2001 was hij verslaggever bij de Volkskrant. In 2002 vertrok hij met zijn gezin voor NRC Handelsblad en de NOS naar Italië en was daar ruim tien jaar correspondent. Bij terugkeer werkte hij twee jaar als buitenlandredacteur bij de NOS en als eindredacteur op de redactie van de NRC. Sinds 2012 is hij tevens directeur van het Expertisecentrum Journalistiek gelieerd aan de Universiteit van Amsterdam. Tussen 2014 en 2017 leidde hij de opleiding Journalistiek van Hogeschool Windesheim. Momenteel werkt Mesters voor de Groene Amsterdammer aan de serie Wie is wij? over Europa. Zijn centrale vraag: wat betekenen de waarden vrijheid, gelijkheid en broederschap nu nog in Europa. Daarnaast is hij actief als programmamaker en onderzoeker voor Onderzoeksbureau Emma.

Mesters pionierde in 2010 en 2011 op het gebied van constructieve journalistiek. Hij bracht honderd correspondenten, columnisten en cartoonisten van allerlei media samen op de website one11.nl; een manifest en nieuwjaarscadeau voor Nederland dat op 1-1-2011 werd gelanceerd. Hij vroeg ze de mens te portretteren die hen het afgelopen jaar het meest had geïnspireerd. Journalisten zoemden op one11 in op pioniers en bouwers die soms met gevaar voor eigen leven iets probeerden te veranderen aan hun omgeving. Op de website introduceerde Mesters 'de zesde w' voor de journalistiek. Niet alleen wie, wat waar, wanneer en waarom, maar ook 'wat nu?' is een zeer relevante vraag voor journalisten die opereren in onzekere tijden als de onze. Zie hier de uitnodigingsbrief one11 waarmee Mesters zijn collega's uitnodigde om mee te werken aan one11. Iedereen participeerde gratis, ook de website werd gratis gebouwd: het was een nul-euro-project geboren uit journalistieke noodzaak.

Tijdens zijn periode als directeur van de opleiding Journalistiek laan de Hogeschool Windesheim introduceerde hij met zijn team  constructieve journalistiek in het curriculum en werd een lectoraat constructieve journalistiek ingesteld.